• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Felle trær og/eller rydde kratt på kommunal grunn

Informasjon

Du må søke om å felle, tynne og beskjære trær på kommunal grunn.

Søknadsfristen er 12. september
Søknader som kommer inn etter denne søknadsfristen kan risikere å ikke bli behandlet før neste år. Skriftlig svar vil bli gitt innen 1. desember. Aktuelle tiltak settes i verk i løpet av høsten/vinteren.

Dette regelverket legges til grunn når søknaden behandles:


Det gis i utgangspunktet ikke tillatelse til å felle trær som er regulert til bevaring med mindre trærne utgjør en fare for omgivelsene.

Det gis ikke tillatelse til trefelling/rydding av krattvegetasjon i perioden 1. april til 1. august av hensyn til hekke- og yngletid for fugler og dyr.

Beslutningen som tas, er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages etter forvaltningsloven.

Å felle trær på kommunens eiendom uten tillatelse er ulovlig og Skien kommune vil vurdere anmeldelse hvis det skjer.

Søker som feller trærne selv, er ansvarlig for egen og andres sikkerhet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader